Flare Overseas

Brass Aldrops

by Flare Overseas

Brass Jorjan Aldrops

Code Size (MM) Finish Inquiry
JA01 5/8 x 15 MM S.S.F & Antique Matt
JA02 5/8 x 8" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA03 5/8 x 10" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA04 5/8 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA05 5/8 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA06 5/8 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA07 5/8 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA08 3/4 x 19 MM S.S.F & Antique Matt
JA09 3/4 x 10" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA10 3/4 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA11 3/4 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA12 3/4 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA13 3/4 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA14 3/4 x 20" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA15 3/4 x 22" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA16 3/4 x 24" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA17 1 x 25 MM S.S.F & Antique Matt
JA18 1 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA19 1 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA20 1 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA21 1 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA22 1 x 20" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA23 1 x 22" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA24 1 x 24" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA25 1 x 26" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA26 1 x 28" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA27 1 x 30" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA28 1 x 32" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA29 1 x 34" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
JA30 1 x 36" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt

Brass V Plain Aldrops

Code Size (MM) Finish Inquiry
VA01 5/8 x 15 MM S.S.F & Antique Matt
VA02 5/8 x 8" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA03 5/8 x 10" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA04 5/8 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA05 5/8 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA06 518 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA07 518 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA08 314 x 19 MM S.S.F & Antique Matt
VA09 3/4 x 10" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA10 3/4 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA11 3/4 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA12 3/4 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA13 3/4 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA14 3/4 x 20" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA15 3/4 x 22" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA16 3/4 x 24" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA17 1 x 25 MM S.S.F & Antique Matt
VA18 1 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA19 1 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA20 1 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA21 1 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA22 1 x 20" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA23 1 x 22" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA24 1 x 24" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA25 1 x 26" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA26 1 x 28" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA27 1 x 30" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA28 1 x 32" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA29 1 x 34" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
VA30 1 x 36" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt

Brass Plus Aldrops

Code Size (MM) Finish Inquiry
PA01 5/8 x 15 MM S.S.F & Antique Matt
PA02 5/8 x 8" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA03 5/8 x 10" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA04 5/8 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA05 5/8 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA06 5/8 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA07 5/8 x 18" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA08 1/2 x 12 MM S.S.F & Antique Matt
PA09 1/2 x 6" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA10 1/2 x 8" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA11 1/2 x 1O" ( 2 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA12 1/2 x 12" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA13 1/2 x 14" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt
PA14 1/2 x 16" ( 3 + 1 ) S.S.F & Antique Matt

Brass TADI

Code Size (MM) Finish Inquiry
TA01 1/2 x 6" S.S.F & Antique Matt
TA02 1/2 x 8" S.S.F & Antique Matt
TA03 1/2 x 10" S.S.F & Antique Matt
TA04 1/2 x 12" S.S.F & Antique Matt
TA05 1/2 x 14" S.S.F & Antique Matt

Brass Jorjan Handle

Code Size Finish Packing Inquiry
JH01 6" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH02 8" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH03 10" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH04 12" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH05 14" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH06 16" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH07 18" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH08 20" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH09 22" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs
JH10 24" S.S.F & Antique Matt 2 Pcs